Perseids 2000

DMS-members observing the Perseids 2000


Carl Johannink : Visual observations
Rob Sanders : Visual observations
Koen Miskotte : Visual observations
Casper ter Kuile : Impressions of 8/9 august at Ermelo
Koen Miskotte : Impressions of 8/9 august at Ermelo
Arnold Tukkers : Results of 12/13 august at Lattrop
Koen Miskotte : Impressions of 12/13 august at Ermelo
Ton Schoenmaker : Forward Scatter Meteor Observations of Perseids
Perseids 2000 : IMO Shower Circular


Perseids 2000 : NASA Science News
Meteor Shower Calendar : Highlights July to September, IMO
NAMN Notes : August 2000 (Mark Davis and Cathy Hall, NAMN)
Current Meteor Activity Outlook : August 2000 (Robert Lunsford, AMS)


Last updated: 28 august 2000
Impressions : observing night 8/9 august at Ermelo

Casper ter Kuile (in Dutch)


Beste waarnemers,

Nou: dat was me wel een nachtje om niet licht te vergeten.... En dat wordt dus een stevig verhaal want er valt wel het een en ander uit te leggen. Zeker nadat ik de berichten van de anderen heb gelezen begint het pas echt duidelijk te worden hoezeer we (Koen en ik) door het oog van de naald gekropen zijn.

Welnu: we beginnen om 21 uur MEZT in De Bilt waar het op dat moment bij zonsondergang in alle windstreken glashelder is. Na veel getelefoneer, koffie zetten en botterhammen smeren uiteindelijk om even voor 22 uur vertrek. Al bij de eerste verkeerslichten bedenk ik me dat dit monster (de spacewagon) een flink slokje lust en er dus een pitsstop gemaakt moet worden. Maar door de grote haast om weg te komen vergeet ik al mijn papieren. Terug naar huis. 7 minuten laten opnieuw op weg.

Een paar minuten later op de snelweg naar Amersfoort: grote zware cumuli trekken dreigend vanuit het noorden op richting De Bilt! Dit gaat fout in Biddinghuizen flitst gelijk door mijn hoofd. Dit is waar Michiel al voor waarschuwde: het "stationiare" golvend front over noord-Nederland schuift toch wat verder door naar het zuiden. Ik neem de volgende afslag vanaf de snelweg en in mijn ooghoek ontwaar ik een tankstation. Dat gelijk even geregeld en meteen gebeld met huize Miskotte. Het wordt iets later want ik ga weer terug naar huis om het aggregaat te halen. Dat had ik namelijk bij mijn eerste (en tweede....) vertrek niet meegenomen omdat ik meende dat het "kat in het bakkie" was voor Biddinghuizen. Nu ziet dat beeld er wel heel anders uit.

O.K. Voor de derde keer vertrek uit De Bilt, nu met alle papieren, veel benzine, en een aggregaat. Uiteindelijk kom ik slechts 5 minuten na het met Koen afgesproken tijdstip (23:00 uur MEZT) in Ermelo aan. Het is daar op dat moment compleet helder en hoe! Een diepdonkere lucht openbaart zich aan ons. Maar wat staat ons nu te doen? We zijn weer terug in de vroege middeleeuwen want ontdaan van elke vorm van weerkundige informatie. Ik maak Koen deelgenoot met het Walhalla dat over 3 jaar ons deel zal zijn met high-speed internet via het UMTS-mobieltje. We besluiten om toch maar eens in Biddinghuizen te gaan kijken want zien is geloven.

Net in Flevoland aangekomen zien we de bewolking al weer hangen. We nemen de eerste afslag na de brug over het water en nemen de situatie in ogenschouw. We hebben niet veel tijd nodig om tot een oordeel te komen: dat gaat fout in Biddinghuizen. Maar we hebben een aggregaat dus wie maakt ons wat? Koen stelt voor naar de Ermelose heide te gaan wat we dus doen.

Na wat zoekwerk, het is de eerste keer dat we deze lokatie aandoen, vinden we een afslag en duiken een zandweggetje op. De weg voert ons geleidelijk omhoog en uiteindelijk besluiten we op een zijweg waar overdag de tanks door het zand ploegen onze kamerabatterijen op te stellen. Het is een fraai hoog punt met uitzicht over de heide in noordwestelijk richting. Eigenlijk hebben we uitzicht tot op de horizon van zuid-west totaan het oosten. Maar ook in de zuidelijk richting hebben we nog zeer redelijk uitzicht. Het lijkt een uitmuntende lokatie te zijn met een volledige afwezigheid van directe verlichting. Alleen de koplampen van de auto's veel verderop op de hoofdweg zijn nog net te zien maar storen in het geheel niet. Wel goed zichtbaar is de stadsverlichting van Ermelo in de mist die er soms wel en even later weer niet hangt maar dat is een groot verhaal apart....

We besluiten de spullen uit te laden en op te stellen. Dat gaat redelijk snel en toch niet geheel probleemloos. Vooral de batterij van Robert zorgt toch voor de nodige problemen. Die batterij vereist een mooi vlakke ondergrond en deze zandweg biedt dat niet. Het probleem is ook dat de sektor langzaam in het zand wegtrild en dat de sektor op een gegeven moment de objectieven van de kamera afhakt en dat kan niet helemaal de bedoeling zijn.... Dus moet mijn mooie nieuwe stratenatlas er maar aan geloven en dient als redelijk solide ondergrond voor de sektoropstelling. We sluiten de zaak aan, de sektor start op om er direct weer de geest aan te geven... Zekering eruit. En daar zit nu het voordeel van onze crashuitrusting want we hebben ruim voldoende reservemateriaal bij de hand. We zijn in China geweest en kunnen de wereld aan dus dat moet ook lukken op de Ermelose heide. Zekering wisselen en de zaak draait weer. Ander probleem is het programmeren van de commandoback. Daarvoor moet de kamera er weer af en de sektor weer gestopt. Hoe dan ook: even na 00:30 MEZT draait Robert batterij dat het een lieve lust is met een belichtingsinterval van 8 minuten.

De lage batterij volgt snel daarna, deze is toch wel heel wat sneller op te ztten... Is dan wel ietsje groter en er zit een extra voedingskast bij maar problemen met een niet vlakke ondergrond zijn er niet en je kunt ook heel gemakkelijk bij de commandoback. Een kleine 10 minuten later draait ook deze batterij.

Nu hebben we pas kans om weer omhoog te kijken: bewolkt! Na overleg met de welbekende post te Ratum besluiten we de batterijen maar weer uit te schakelen want dit is fotograferen voor de kat z'n kanarie.... Tsja..... Blijkbaar rukt Michiels frontje toch nog verder naar het zuiden op. Wat nu te doen? Alles staat net volledig opgesteld en verkassen is ook weer zoiets. Voordat je alles hebt afgebroken, ingepakt, een nieuwe (heldere) lokatie hebt gevonden en alles weer hebt opgebouwd gaan er zeker minimaal een half uur tot een uur voorbij.

We besluiten op de Ermelose heide te blijven ook al omdat het toch wel een uitmuntende lokatie lijkt te zijn, niet al te ver van Koens woning. We zitten slechts een paar kilometer buiten Ermelo. Het lijkt erop dat er inmiddels vanuit het zuid-westen weer een opklaring aankomt. Eerst lijkt dat tergend langzaam te gaan maar plots gaat het snel: de bewolking boven ons hoofd lijkt als het ware op te lossen. Nu de batterijen weer in bedrijf stellen wat nu heel snel gaat. Het is gelijk weergaloos helder! Nu eens zien hoe snel de mist op komt zetten. Deze was bij aankomst lager op de heide nadrukkelijk aanwezig maar verdween geheel tijdens de bewolkte periode die alles bij elkaar circa 1 uur geduurd heeft.

Nu kan onze waarnemingssessie pas echt beginnen. Het is dan ongeveer 01:30 MEZT en de maan is net onder gegaan. Koen meldt direct heel leuke activiteit. De waarnemers op post Ratum blijken het tot dan toe geheel helder gehad te hebben. Blijkbaar zitten wij hier toch iets dichter bij het frontje. Het is nu tijd om eens heel nauwkeurig uit te zoeken waar we nu eigenlijk zitten: de GPS moet daar voor gaan zorgen! En die doet dat hier met uitzicht op alle satellieten heel goed. Binnen een half uur hebben we een perfecte positiebepaling te pakken die Koen op z'n memorecorder inspreekt.

Inmiddels neemt de mist weer het heft in handen. Het is een zeer merkwaardig soort mist: een hoge en lage tegelijk. Zoals eerder betoogd hebben we in het algemeen van lage grondmist geen last tijdens de waarnemingen. Deze mist zit echter niet alleen aan de grond maar ook een flink aantal meters erboven. Zodra de mist over de waarneemlokatie heengolft duikt het zicht, ook op de sterren, direct terug. De grensmagnitude, ook in het zenit gaat gelijk tienden van magnitudes omlaag en op lagere hoogtes is het helemaal knudde. Het heeft weinig zin de fotografie te onderbreken want dit gebeuren is daarvoor te variabel en te onvoorspelbaar. Minuten later kan het weer kraakhelder zijn. Het effect van deze typische mistvorm zal echter op de opnames overduidelijk blijken zo valt te vrezen.

Ook is duidelijk dat we toch wel redelijk dicht in de buurt van het oude "Michiel" front zitten. Soms komen stratusflarden akelig dicht bij en rijken een enkele keer haast tot in het zenit. Gedurende de gehele sessie blijven ze zichtbaar in het noorden, soms wat lager dan weer wat hoger aan de hemel. Al met al een bijzonder wisselend beeld: soms krakiehelder maar meestal niet over de gehele hemel. Soms weer meer of minder mist en dan weer hogerop komende bewolking. Toch overheersen tussen 01:30 en 04:30 MEZT de heldere perioden duidelijk. We hebben dus gelukkig net die laatste drie belangrijke uurtjes van deze nacht zonder maanlicht kunnen meepakken.

Er is ook nog een poging gedaan de video in bedrijf te stellen. Daar deed het probleem zich voor van het richtpunt. Deze waren berekend voor de situatie dat wij in Biddinghuizen zouden bivakkeren maar het werd dus middels een mini-crash de Ermelose heide. Aan Robert in Alphen dus de eer om nieuwe richtpunten te berekenen. Deze zware rekenklus bleek voor de supercomputer die Robert thuis heeft staan echter net iets teveel gevraagd.... Daarom toch maar het oude richtpunt aangehouden omdat we tenslotte ook weer niet zo heel ver van Biddinghuizen zaten. Het beeld was in de video was perfect dus nu maar hopen of er simultaantjes met Robert in Alphen en Jan in Buinen tussen zitten.

Al met al een enerverende waarnemingsaktie die we ook niet snel zullen vergeten. En passant een nieuwe waarneemlokatie op de Ermelose heide in gebruik genomen. Weerkundig hebben we op het randje gebalanceerd maar we bleven fier overeind. Er zullen straks zeker visuele resultaten via Koen gepubliceerd worden en we hopen later ook fotografisch simultanen met post Ratum en post Delphinus te Alphen aan de Rijn te kunnen laten zien. En wellicht zijn er ook nog simultane videometeoren te verwelkomen maar dan waarschijnlijk in eerste instantie tussen Robert in Alphen en Jan in Buinen.

Een zeer geslaagde zomeraktie 2000, uh: waarnemingsnacht!, derhalve.

Groets,

Casper.


Casper ter Kuile, Dutch Meteor Society (DMS)
Akker 145, NL-3732 XD, De Bilt, The Netherlands
Tel. +(31)-30-2203170, Fax. +(31)-30-2202695
GSM-BEN: +(31)-6-24242445, GSM-KPN: +(31)-6-53270844
E-mail_1: casper.ter.kuile@planet.nl
E-mail_2: casper.ter.kuile@dmsweb.org
E-mail_3: webmaster@dmsweb.org
DMS website: http://www.dmsweb.org
Mirrorsite: http://home.wanadoo.nl/dms


Impressions : observing night 8/9 august at Ermelo

Koen Miskotte (in Dutch)


Een goedenavond allemaal,

Afgelopen nacht voor het eerst tijdens deze onfortuinlijke Perseidenaktie gezamenlijk (dwz. Casper en ondergetekende) kunnen waarnemen. In het verslag van Casper staan al onze belevenissen. Ik beperk mij nu grotendeels tot de waarnemingen. Deze waarnemingen zijn gedaan vanaf de Ermelose Heide (let op, dit is niet de Groevenbeekse heide waar ik al meerdere malen heb waargenomen). Deze heide licht enkele kilometers ten zuidoosten van Ermelo en is (of was) in gebruik als oefenterrein voor het leger. Of er nu nog geoefend wordt weet ik niet, maar ben wel van plan dit uit te zoeken. Enfin, na een kijkje in de polder bleek dat daar nog bewolking hing van een oud front dat stationair boven noord Nederland lag. Het front slingerde een beetje waardoor gedurende de gehele waarneemperiode in het noorden een bewolkingsband lag, welke soms heel laag zat (dit was meestal het geval), maar soms uitbreidde tot het zenit. Ikzelf had weinig last hiervan omdat ik in zuidoostelijke richting lag te kijken.

We arriveerden rond 22 UT op de plek (de top van een vrij hoge heuvel op de Ermelose heide waar we over de dunne mistbanken uitkijkten, een heel fraai gezicht overigens), het was zeer helder en ik heb eerst Casper even op weg geholpen met zijn kamera batterijen. Toen dat, na een enkele technische storing, eemmaal liep heb ik mijzelf geinstalleeerd en kon ik met waarnemen beginnen om 22:35 UT. Echter, na 12 minuten breidde de bewolkingszone laag noord zich uit over de gehele hemel en was het alweer gedaan met de waarneempret. In die korte periode zag ik 9 meteoren onder een lm van 6,6 naar 6,4.

Het bleef volledig bewolkt tot 23:30 UT waarbij het opviel dat de mist vrij snel geheel was verdwenen (door de bewolking die de uitstraling van het land tegenging), toen er laag in het zuid oosten een kleine opklaring zich langzaam uitbreidde naar onze omgeving. Ook de bewolking was vrij plotseling in rap tempo aan het oplossen en om 23:39 UT kon ik weer beginnen. Nu volgde de beste periode van deze nacht, welke duurde tot 00:40 UT. Grensgrootte 6,7, later aan het einde van deze periode iets (6,6) minder. Ruim 50 meteoren werden gezien. Inmiddels waren de mistbanken in rap tempo weer ontstaan.

De tweede periode was een uur na 00:40 UT en had als gemiddelde helderheid 6,5 met dipjes rond 00:55 UT (Lm 6,2) en 01:26 UT 9Lm 5,9). Er moest zelfs een keer gestopt worden. Die dipjes duurden vrij kort en werden veroorzaakt door wat hoger hangende mistbanken welke voorbij trokken. De Lm kon in een minuut tijd zo een halve magnitude zakken. Heel apart, heb dit nooit eerder meegemaakt, zulke snelle veranderingen! Zo was het weer loeihelder (6,6) waarbij bijvoorbeld de ster Fomalhaut laag in het zuiden stond te schitteren, enkele minuten later zag je de sterren van de steelpan niet eens meer. In deze periode werden ongeveer 30 meteoren gezien.

De derde periode liep vanaf 01:40 UT tot 02:20 UT. Niet zoveel last meer van overvliegende"" mistbanken maar nu van de opkomende schemering. Lm 6,5 naar 5,9. Toch was deze periode nog goed voor een dertigtal meteoren. Hierna werden alle spullen snel ingeladen. Nu bleek het enige nadeel van deze plek: zand (vandaar de bovenstaande titel). Alles zat onder, de batterijen, mijn kleren, slaapzak schoenen. Maar er moet op de heuvel top ook een klein grasveldje zijn waar we misschien de volgende keer gaan waarnemen. A.s. weekend ga ik eens kijken op deze plek. Rond 03 UT vertrokken we naar huis.

De resultaten: in teff 168 minuten (2,80 uur) zag ik 122 meteoren, zeker niet slecht! Daarvan waren er 47 Perseiden, 15 Aquariden (alle smaken) , 1 Capricornide, 5 Cygniden en 54 sporadischen. Mooie Perseiden van -2, -1 en 0 werden gezien. Fotografisch zullen er zeker treffers zijn! Nog een belangrijke conclusie: deze waarneemplek is een uitstekende uitwijk locatie in geval van "kokend IJsselmeerwater", dan onstaan er s nachts cumulus wolken boven het warme IJsselmeer welke de locatie in Biddinghuizen hinderen. Tevens is deze locatie ook voor mij binnen een half uur bereikbaar! In de weekenden , als er geen mist wordt verwacht, zal ik zeker vaker op deze locatie gaan waarnemen! De omstandigheden waren er beter als gedacht. Daarnaast is de omgeving erg fraai, uitgestrekte heidevelden, enkele boompjes, de laag hangende mist en de serene rust maakten deze waarneemsessie een beetje tot een mystieke ervaring! Zeer geslaagde waarneemnacht derhalve!

Met vriendelijke groeten,

Koen Miskotte (MISKO),
De Heuvel 6,
3853 EW ERMELO
The Netherlands,
Phone: 0031-341-558729
Email : k.miskotte@wxs.nl


Results : observing night 12/13 august at Lattrop

Arnold Tukkers


Results Arnold Tukkers(ATL)
Total meteors: 156
Start - stop : 20.45 UT - 02.30 UT.
Total time  : 5.45 h
T.eff.    : 5.25 h
Location   : VST/EPS - Lattrop, 52°22 - 7°00
Perseids   : 61
k-Cygnids  : 7
Aquarids   : 5
Sporadics  : 83


Interval    Tm   T.eff Lm  Per KCyg Aquarid SPO  Ntot Conditions  
                        
20.45 - 21.15  21.00  0.5  5.2 2          4   6      
21.15 - 21.45  21.50  0.5  5.2 2   1       6   9      
21.45 - 22.15  22.00  0.5  5.4 1          10  11     
22.15 - 22.45  22.50  0.5  5.4 4      1    7   12     
22.45 - 23.15  23.00  0.33 5.2 3   2       7   12  Fog 
23.15 - 23.45  23.50  0.16 5.2 2          5   7      
23.45 - 00.15  00.00  0.5  5.2 7   1       11  19     
00.15 - 00.45  00.50  0.5  5.4 12  1   1    7   21  Fog 
00.45 - 01.15  01.00  0.5  4.7 8   1   1    9   19  Fog 
01.15 - 01.45  01.50  0.5  5.4 6      2    8   16     
01.45 - 02.15  02.00  0.5  5.2 7   1       12  20     
02.15 - 02.30  02.33  0.5  5.2 3          1   4      


Str  -3 -1  0  1  2  3  4  5  N  N~  %~  M
    
Per   1  1  6  5  18  19  7  4  61  5  8.1 2.3
KCyg            3  4       7       2.5
Aqu            1  4       5       2.8
Spor    4  1  4  9  33  27  5  83       3.0
Tot   1  5  7  9  31  60  34  9  156
Impressions : observing night 12/13 august at Ermelo

Koen Miskotte (in Dutch)


Beste waarnemers,

Afgelopen nacht weer kunnen waarnemen. Gisteravond 19h45m UT op de fiets naar de Ermelose Heide, waar ik aankwam na een fietstochtje van 25 minuten. De toegangsweg naar de heide vanuit Ermelo is gewoon los, vroeger was ze altijd afgesloten. Dat betekend dat als we in de toekomst nog eens vanuit deze locatie gaan fotograferen we heel makkelijk en snel vanuit Ermelo de heide op kunnen rijden. Voordat ik mijzelf installeerde even rond gefietst en gekeken naar mogelijke locaties voor de kamera batterijen (special gelet op grasveldjes, zodat we de volgende keer niet in het zand hoeven te liggen (zie email zandhazen)).

Na enig zoeken vond ik voor mezelf een plekje 25 meter vanaf de plek waar we de vorige keer waarnamen. Een strookje gras zonder distels (die komen daar veel voor) waar ik net op kon met mijn luchtbedje. Het lag op een de helling van een heuvel die uitkeek in noordoostelijke richting. Ik had een Canon T-70 mee voorzien van een 2.8/15 mm. fish eye lens. Deze stelde ik op in oostelijke richting met een stukje hei en wat bomen als voorgrond. Zodoende hoopte ik enkele sfeer plaatjes te maken. Tijdens het opzetten zag ik al twee Perseiden.

De maan hing laag in het zuiden en was iets gelig van kleur, wat erop duidde dat er wel wat stof en/of heiigheid was. Dit was ook duidelijk zichtbaar in de richting van Harderwijk/Ermelo. Vlak voor het begin van de waarnemingen was het begin van het ontstaan van een mistbank in het "dal" te zien. Om 21:00:00 UT klapte te T-70 open om aan zijn eerste opname te beginnen. Twee minuten later begon voor mij de officiele waarneemsessie. In gebiedjes 1 en 7 haalde ik op dat moment een Lm van resp. 5,3 en 5,2. Niet denderend dus, maar ja wat wil je met die bak maanlicht? Vrij snel werden al meteoren gezien, waaronder ook een leuk aantal helderen. Ik deed aan kwartier tellingen en zag zo gemiddeld 3 tot 5 Perseiden per tijdseenheid. Naarmate het later werd steeg ook de Lm iets tot 5,5. De melkweg was zeer marginaal zichtbaar en dan alleen het stuk van alpha Cyg naar Cepheus.

De mooiste meteoren verschenen om : 21h24m (time index recording tijd): dit was veruit de mooiste: een Perseide met drie flares tot magnitude -5 verscheen in het grensgebied van de Zwaan en Pegasus (in het veld van de fish eye dus). De kleuren blauw en geel waren duidelijk zichtbaar en het nalichtend spoor kon ik acht seconden volgen. Andere fraaie verschijningen waren om 21h55m : -2 Per in Jachthonden, 21h57m UT een -1 in de Lier welke precies voor Wega langstrok (deed mij denken aan een fraaie opname van een -4 Perseide welke ik maakte in Puimichel in 1986. Deze trok precies voor de Poolster langs!) , om 22h43m UT een -2 Perseide van Cepheus naar de Zwaan en om 23h55m UT een -3 Perseide in de Zwaan. Daarnaast werden nog en aantal van magnitude 0 en +1 gezien.

Rond 23h50m werd de hemel iets donderder, maar de lm bleef gelijk. De mistbnken die nu duidelijk waarneembaar in het "dal" hingen begonnen tot mijn verrassing weer op te lossen. Mogelijk ging het over in een soort nevel want de lm zakte tot onder de 5.0 na 00h30m UT. . De maan hing geel bruinig laag in het zuidwesten en de lichtkoepels van Harderwijk en Ermelo waren ook groter geworden. Dit duidde erop dat de helderheid van de hemel achteruit denderde. Dat was dus ook de reden om te stoppen. Het resultaat van deze nacht : 193 minuten effectief (3,22 uur) leverde 66 meteoren op, waarvan 53 Perseiden, 3 Aquariden, 2 Cygniden en 8 sporadischen. Een redelijk resultaat dus, maar vooral geslaagd door de fraaie vuurbol van 21h24m UT. Ben benieuwd hoe het all-sky plaatje eruit ziet.

Na een fietstochtje van 20 minuten was ik weer thuis om 01h15m UT. In de loop van de dag zal ik een staatje met uurtellingen en magn. distributies rondmailen.

Met vriendelijke groeten,

Koen Miskotte,
De Heuvel 6,
3853 EW ERMELO,
Nederland,
Tel. 0341-558729
Email: k.miskotte@wxs.nl
Forward Scatter Meteor Observations of Perseids

Ton Schoenmaker, Roden


Observer  : Ton Schoenmaker
Location  : Roden, Netherlands (06 26' E, 53 08' N)
Frequency  : 55.275 MHz
Transmitter : Spanish TV channel E3 (video); transmitters in La Muela
        (30 kW), Gamoniteiro (50 kW) and Aitana (60 kW); all 
        stations within 100 Hz of nominal frequency; distance 
        about 1650 km       
Antenna   : 4-elements horizontal Yagi, geographical azimuth 210 
        degrees (SW)
Receiver  : Yupiteru MVT-9000 in FM mode; sensitivity 0.5 ÁV at 12 
        dB S/N
Observing  : audio signal from ear-phone socket was rectified, 
        digitised and fed into a PC via the parallel computer
        port. HP VEE was used to process the digitised signal 
        and to store 15-minutes counts of reflections stronger 
        than 0.063 ÁV (-131 dBm). Of each meteor stronger than
        the threshold also time, maximum strength and signal 
        duration at the threshold level were registered. 

With my automatic meteor observation station, meteor rates around the maximum of the annual Perseids were registered. The registrations were frustrated by many periods with permanent reception of the Spanish TV stations due to enhanced propagation by Sporadic E or Tropo. The observations had to be stopped on 14 August because of electrical storms.

Figure 1 shows all reflections with a duration of at least 0.1 seconds and stronger than -131 dBm. Each plotted square represents the number of counts per 15 minutes multiplied by 4 to convert to hourly rates. Periods affected by enhanced propagation were deleted. For the midpoint between The Netherlands and Spain the theoretically most favourable observability for the Perseids occurs around at 10h UT. This is confirmed by the observed maximum at 12 August. The origin of the maximum at 8 August is not known.

Ton Schoenmaker, Dutch Meteor Society
Meester Homanstraat 8, NL-9301 HP Roden, Netherlands
E-mail: schoenmaker@NFRA.nl
Call: PA0EFAFigure 1. Hourly counts of all meteors stronger than -131dBm and duration = 0.1 second
I M O S h o w e r C i r c u l a r

PERSEIDS 2000


Apart from the traditional maximum at a solar longitude of 140.0 degrees, a pre-maximum peak has been observed for more than 10 years with variable strength. For the first time after the return of the parent comet 109P/Swift-Tuttle, the 2000 Perseids do not show this early peak.

The fresh Perseid peak was expected near 5h UT on August 12. The below Table gives a preliminary ZHR graph showing no significant maximum at this time. The traditional maximum of the Perseids was well pronounced in 2000. The peak time fell near a solar longitude of 140.0 degrees. The small number of observers covering the maximum allows us to give only a rough estimate of the amplitude of about ZHR=110-120.

We are very grateful to the following 49 observers who sent in their reports in time for this first activity overview:

ANDLU Luka Andrisic (Croatia)  LISIR Irena Lisovski (Israel)
ARLRA Rainer Arlt (Germany)   LUTHA Hartwig Luthen (Germany)
ATAJU Jure Atanackov (Slovenia) MAKVE Veikko Makela (Finland)
BACNJ N.J. Bachmayer (Germany)  MARAN Antonio Martinez (Venezuela)
BARAS Asaf Barveld (Israel)   MARJO Jose dos Reis Martins (Portugal)
DEVMI Miha Devetak (Slovenia)  MCBAL Alastair McBeath (UK)
EINSH Shlomi Eini (Israel)    MOLSI Sirko Molau (Germany)
ENZFR Frank Enzlein (Germany)  NAYAL Aliakbar Nayyeri (Iran)
FESMO Mohsen Fesharaki (Iran)  OSAKA Kazuhiro Osada (Japan)
GLIGE George W. Gliba (USA)   PALER Eric Palmer (USA)
HALCA Cathy Hall (Canada)    PARMO Mojahed Parsi (Iran)
HASAM Amir Hassanzadeh (Iran)  PERSU Suyin Perret Gentil (Venezuela)
HASTA Takema Hashimoto (Japan)  PEYNA Najmeh Peyvandi (Iran)
HAVRO Roberto Haver (Italy)   PLSMA Martin Plsek (Czech Republic)
HEVZO Zoltan Hevesi (Hungary)  RENJU Jurgen Rendtel (Germany)
HODKE Ken Hodonsky (USA)     SERMI Miguel A. Serra (Spain)
HORKM Kamil Hornoch (Czech Rep.) SKOIV Skokic Ivica (Croatia)
IVAMA Marko Ivanovic (Croatia)  SWADA David Swann (USA)
JERMA Maja Jeromel (Slovenia)  TRIJO Josep Trigo-Rodriguez (Spain)
KACJA Javor Kac (Slovenia)    WUSOL Oliver Wusk (Germany)
KHOSA Saedeh Khoshabadi (Iran)  YOUKI Kim Youmans (USA)
LEHMA Lehky Martin (Czech Rep.) YRJIL Ilkka Yrjola (Finland)
LEUMA Marko Leustek (Croatia)  ZAGDA David Zagorc (Slovenia)
LEVAN Anna Levina (Israel)    ZNOVL Vladimir Znojil (Czech Republic)
LINMI Mike Linnolt (USA)

---------------------------------------------------
Date  Time (UT) Sollong nObs nIND nPER   ZHR
---------------------------------------------------
Aug 11  1840  139.378 11  8  263  40 +- 2
Aug 11  2100  139.472 15  13   88  37 +- 4
Aug 11  2200  139.512 19  15  192  57 +- 4
Aug 11  2300  139.552 17  16  248  55 +- 4
Aug 12  0000  139.592 22  18  387  55 +- 3
Aug 12  0100  139.632 28  21  796  69 +- 2
Aug 12  0200  139.672 24  20  709  75 +- 3
Aug 12  0330  139.728  3  3   78  84 +-10
Aug 12  0730  139.891  4  2  130  82 +- 7
Aug 12  0850  139.945  8  6  125  82 +- 7
Aug 12  0950  139.985  7  4  149 105 +- 9
Aug 12  1100  140.031  5  2  103 130 +-13
Aug 12  1500  140.191  6  2  200  62 +- 4
Aug 12  2240  140.498 10  3   64  29 +- 4
Aug 13  0220  140.644  6  4   55  28 +- 4
Aug 13  0650  140.824 11  3  178  48 +- 4
Aug 13  2210  141.438  4  2   20  18 +- 4
---------------------------------------------------

Solar longitudes refer to equinox J2000.0. nObs is the number of individual observing periods, nIND is the number of individual observers providing them, nPER is the number of Perseids seen. The radiant position was assumed at alpha=45, delta=+58, the population index used was r=2.0. The expectation value of the ZHR,

ZHR = (1 + sum nPER) / sum(Teff/C),

was used for the averages here, where Teff is the effective observing time and C is the total correction composed of limiting magnitude, clouds, and zenith correction. Times are rounded to the nearest 10 minutes.

Rainer Arlt, 2000 Aug 16

--
Rainer Arlt -- Astrophysikalisches Institut Potsdam -- www.aip.de
Visual Commission -- International Meteor Organization -- www.imo.net
rarlt@aip.de -- phone: +49-331-7499-533 -- fax: +49-331-7499-526
Back to
DMS homepage
back.gif This page was last modified on August 28, 2000 by
Carl Johannink and Casper ter Kuile