Visual Observations by Koen Miskotte

Last updated: july 30, 200027/28 July 2000


Eindelijk weer eens waarnemingen kunnen doen. De laatste nacht van mij was 8 op 9 juni, dat zegt genoeg over het weer vanaf die tijd. Ook gisteren leek het eerst kommer en kwel te zijn, maar in de loop van de avond werd het redelijk helder. Om 21:50 kon ik beginnen met het waarnemen. De hemel was van een matige kwaliteit, door de heiige lucht schommelde de grensmagnitude tussen de 6.0 en 6,1 en onder de 30 graden hoogte was hethelemaal een soep. Na 23:30 UT verslechterde de zaak definitief en toen de lm 5,7 was rond 23:54 stopte ik de waarnemingen.

Ondanks de slechte hemel was de aktiviteit niet slecht, integendeel ze was zeer goed! In teff 2,07 uur zag ik 32 meteoren. De Aquariden waren vooral in het begin aktief, bij een zeer lage radiantstand van gemiddeld 5 graden (dAquariden zuid) zag ik er vier tussen 21:50 en 22:55 UT! Daarbij drie mooien: éénmaal -1 (oranje) in Serpens, tweemaal +2 (w.v. één flarend). Nog een fraaie meteoor was een -1 Capricornide (geel) om 22:01 UT in de Pijl. Of het een Cap was weet ik niet geheel zeker omdat ze op een DCV van 40 graden bewoog. Verder weinig helderen.

Voor de duidelijkheid , ik zag dus 32 meteoren w.o. 4 Capricorniden (ook niet slecht, vaak is het minder!), 6 delta Aquariden zuid en 2 Perseiden (onder de maat).

Vermeldenswaard zijn verder het verschijnen van een heldere satelliet in Hercules, magn. +1 (22:40 UT) en twee minuten later de verschijning van een zeer heldere iridiumflare tot magn. -7. Wat een bak licht! Gelukkig gaat dit verschijnsel in de loop van de tijd tot het verleden behoren...

Tot zover,

Vriendelijke groeten,
Koen Miskotte (MISKO),
De Heuvel 6,
3853 EW  ERMELO
The Netherlands,
Phone: 0031-341-558729
Email : k.miskotte@wxs.nl
Back to
DMS homepage
back.gif This page was last modified on July 30, 2000 by
Koen Miskotte and Casper ter Kuile