Jubileum Symposium NVWS / VWK / NVBM
Op jacht naar eclipsen, meteorenregens en zwaar weer

24 March 2001, Blauwe Zaal, Transitorium 1, Universiteitscomplex "De Uithof", Utrecht


1901 - 2001 NEDERLANDSE VERENIGING voor WEER- en STERRENKUNDE (NVWS)

1974 - 2001 VERENIGING voor WEERKUNDE en KLIMATOLOGIE (VWK)

1991 - 2001 NEDERLANDSE VERENIGING van BEROEPS-METEOROLOGEN (NVBM)

De NVWS bestaat in 2001 honderd jaar, de NVBM viert dan haar tienjarig bestaan. Samen met de VWK wordt dat gevierd door het organiseren van een:

JUBILEUM-SYMPOSIUM

"Op jacht naar eclipsen, meteorenregens en zwaar weer."

24 Maart 2001, Blauwe Zaal, Transitorium 1, Universiteitscomplex "De Uithof", Utrecht


PROGRAMMA
10.00 - 10.40Zaal open / ontvangst symposium-kit
10.40 - 10.45Opening Symposium
10.45 - 12.00De zonsverduistering van 11 augustus 1999
Drs. J.W. Charlotte Vermeulen / Jacob Kuiper
De impact van de eclips op de atmosfeer en op het gedrag van flora, fauna en de mens. De eindresultaten van vele honderden waarnemingen.
12.00 - 13.30Lunch (+ mogelijkheid tot bezoek stands etc)
13.30 - 14.30Op jacht naar Meteorenregens
Ing. Casper R. ter Kuile
Grote waarneemcampagnes van meteorenzwermen en de rol van de moderne meteorologie daarbij. Aansluitend de hoogtepunten in de afgelopen 10 jaar.
14.30 - 15.00Theepauze
15.00 - 16.25Jagen op Tornado's in de VS en zwaar weer in Nederland
Reinier v.d. Berg / Frank Kroonenberg
De Dutch-tex tornado-chase 2000 door Nederlandse meteorologen in de USA en de rol van de meteodiensten bij het waarschuwen voor zwaar weer in Nederland.
16.25 - 16.30Sluiting
BELANGRIJKE INFORMATIE
Toegangsprijs: f 50.- voor Symposium inclusief lunch. Studenten en scholieren (op vertoon van kaart) f 25,-.
Betaling door overschrijving op giro 3191545 van Stichting 'De Koepel' te Utrecht.
NVBM-leden krijgen de toegangsprijs, na daadwerkelijke deelname aan het symposium, van de NVBM teruggestort.

Aanmelding tot uiterlijk donderdag 15 maart 2001 (met vermelding van "Meteo-symposium" en uw naam, adres, telefoon en zo mogelijk email-adres) bij Stichting "De Koepel", Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht, tel. 030-2311360, fax 030-2342852; e-mail: "dekoepel@knoware.nl"
Vermeld s.v.p. tevens of u lid bent van NVBM, NVWS of VWK.

U bent pas definitief ingeschreven na betaling.
Bij plaatsgebrek (Er zijn 225 plaatsen beschikbaar) wordt de betaling teruggestort. Aanmeldingen worden, na ontvangst betaling, bevestigd (zie ook Internetpag.) door Stichting 'De Koepel'.

Nadere informatie op Internet: "http://www.astro.rug.nl/~nvws/" en "http://www.nvbm.nl"
ROUTEBESCHRIJVING
Bereikbaarheid van Universiteitscentrum De Uithof, gebouw Transitorium 1:

Openbaar vervoer:

Met het openbaar vervoer naar De Uithof (Zie ook: plattegrond Uithof)

Stadsvervoer:

Lijn 11 en 12 rijden vanaf Utrecht Centraal Station naar De Uithof. De bussen vertrekken elke 3-5 minuten. De busreis duurt ongeveer 20 minuten en kost 3 strippen.

Streekvervoer:

Eigen vervoer:

Gebruik daarvoor de plattegronden hieronder.

Op alle verkeersborden zal de Uithof steeds worden aangeduid, samen met het UMC (Universitair Medisch Centrum, voorheen AZU). Parkeergelegenheid is er op zaterdag (geen volle werkdag) in de omgeving voldoende.SAMENVATTINGEN VAN VOORDRACHTEN
De zonsverduistering van 11 augustus 1999

Velen trokken er in West-Europa op uit om in de totaliteitszone het imposante natuurverschijnsel waar te nemen. Het werd kil en de natuur verstilde (of juist niet). Veel metingen heeft dat opgeleverd. Metingen die op meer dan 100 plaatsen de daling van bijvoorbeeld de temperatuur in beeld brachten. KNMI-meteoroloog Jacob Kuiper geeft een overzicht van de weerkundige effecten in de totaliteitszone en ver daarbuiten.
Drs. Charlotte Vermeulen, Coördinator Educatie bij Artis in Amsterdam heeft met een grote groep medewerkers de planten- en dierenwereld tijdens de eclips onderzocht. Ook elders in Nederland werden door meer dan 100 waarnemers vele tientallen diersoorten geobserveerd. Een unieke verzameling gegevens is daarbij vastgelegd. De spreekster brengt de resultaten op boeiende wijze onder uw aandacht.

Op jacht naar meteorenregens en de hulp van de meteorologie bij het zoeken naar een heldere hemel.

Jaarlijks kruist de aarde de baan van enkele grote meteoorzwermen. Buitenaards stof en gruis dat in de dampkring van onze planeet een vurig einde vindt. Tientallen Nederlandse amateur-sterrenkundigen werken samen met o.a. de NASA om meer inzicht te krijgen in deze materie.
Ing. Casper ter Kuile is al jaren actief in de meteorenscene en geeft een prachtig overzicht van de laatste ontdekkingen. Daarbij kijkt hij terug op de grote waarneemcampagnes in de afgelopen 10 jaar. Optimale resultaten zijn alleen te behalen door de waarneemlocaties zo lang mogelijk wolkenloos te hebben. De hulp van de moderne meteorologie is daarbij onontbeerlijk. Enkele voorbeelden van zo'n meteo-guidance tijdens een grote uitwijk-actie worden getoond en uiteraard de fraaie verschijningen van de meteoren op foto en video.

Jagen op tornado's in de VS en zwaar weer in Nederland

Tornado’s achterna jagen over de Amerikaanse vlakten. Meteoroloog Reinier van den Berg doet het al vele jaren. Samen met een heel team collega’s had hij in het voorjaar van 2000 bijzonder veel succes. Oog in oog staan met zo'n brullende draaikolk van stof en puin. Op het Symposium wordt met indrukwekkende beelden getoond wat men te zien kreeg. In Nederland komen tornado’s nauwelijks voor. Toch is de Nederlandse samenleving wel kwetsbaar voor zwaar weer. Van den Berg geeft aan wat de waarde van dat tornado-chasen is voor het werk hier in Nederland. Frank Kroonenberg is basismeteoroloog en Coördinator Calamiteiten bij het KNMI. Samen met Van den Berg gaat hij nader in op alarmering van de burger hier te lande bij gevaarlijke weersituaties.
De rol die het KNMI en de particuliere weerproviders spelen in situaties met zwaar weer is van cruciaal belang bij de veiligheid van de burger. Hoe werkt het 'weer-alarm' en hoe zijn de laatste twee jaar de ervaringen met het weer-alarm geweest?
Back to
DMS homepage
back.gif This page was last modified on March 18, 2001 by
Jacob Kuiper and Casper ter Kuile